Paskolos dirbantiems užsienyje nebeteikiamos

Paskolos dirbantiems užsienyje šiuo metu yra sunkiai suteikiamos. Tai lėmė dar prieš keletą mėnesių priimti įstatymų pakeitimai dėl kurių, asmuo dirbantis užsienyje ir gaunantis atlyginimą ne eurais, nebegali gauti jokių paskolų. Būtent ne euro zonos šalyse dirbantys asmenys negali gauti nei vartojimo kreditų, nei būsto paskolų, nes valstybinės institucijos negali gauti jokių duomenų apie asmens gaunamas pajamas. Įstatymų nustatyta tvarka, asmenys dirbantys euro zonos šalyse ir atlyginimą gaunantys eurais, turi galimybę gauti tiek vartojimo paskolas, tiek būsto paskolas. Žinoma, paskolos dirbantiems asmenims suteikiamos gan griežtesnėmis sąlygomis. Taip pat, dirbančiųjų asmenų kredito istorija ir mokumas tikrinamas atidžiau, todėl ir asmenys dirbantys užsienyje turi daugiau vargo dėl dokumentų, įrodančių pajamų kilmę pristatymo. Kitaip sakant, asmenys dirbantys užsienyje turi daugiau pavargti norėdami gauti paskolas. Taip pat teko girdėti, jog paskolos dirbantiems užsienyje yra suteikiamos didesnėmis palūkanų normomis, nei kad besiskolinantiems Lietuvoje gyvenantiems asmenims. Pavyzdžiui, asmuo dirbantis užsienyje norėdamas gauti būsto paskolą, privalo pats asmeniškai turėti 30% ar net daugiau turto vertės siekiantį pradinį įnašą. Kiek ši informacija tiksli, atsakyti negalime, nes kiekvienas bankas gali pateikti skirtingas savo sąlygas.

Kreditai dirbantiems užsienyje

paskolos dirbantiems užsienyjeKreditai dirbantiems užsienyje suteikiami tokiomis pačiomis sąlygomis. Tik patirtis rodo, jog kreditai dirbantiems užsienyje yra suteikiami vis rečiau dėl keleto priežasčių. Pirmiausia asmenys gyvenantys užsienyje negali patvirtinti savo asmens tapatybės būdami užsienyje. Iš patirties teko matyti, kad net vartotojo prašymai atmetami, nes asmuo nurodo lietuvišką telefono numerį nors yra užsienyje, todėl kredito bendrovė negali jam prisiskambinti ir patvirtinti asmens tapatybės. Vis didesnė praktika rodo, jog net kreditai dirbantiems užsienyje nėra suteikiami vien dėl to, jog gauna pajamas į užsienio sąskaitas, arba nepatvirtinama asmens tapatybė, nes kreditorius mato, jog paraiška paskolai gauti yra pateikiama ne iš Lietuvos. Kitas dalykas, kaip gauti paskolą dirbantiems užsienyje yra tai, jog asmuo turėtų užsienyje prabūti nedaugiau nei 183 dienas, kad vis dar būtų laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Tada asmuo likusį laiką turėtų dirbti Lietuvoje ir tokiu atveju pajamos skaičiuotųsi nuo tų pradirbtų mėnesių būnant ne užsienyje.